Follow Me

Dec 11, 2016

Asas DSLR | ISO

ISO

ISO merupakan istilah fotografi moden yang merujuk kepada nilai kepekaan sesebuah sensor terhadap cahaya pada kamera digital SLR. Ia mempunyai ciri dan prinsip yang sama sepertimana penggunaan ASA pada kamera filem. Semakin kecil nilai ISO yang digunakan, maka semakin kurang kepekaannya kepada cahaya dan semakin kurang digital "noise" yang terhasil pada imej yang dirakamkan.

Penggunaan ISO pada tetapan yang tinggi selalunya digunakan ketika cuba merakamkan imej pada keadaan yang mempunyai kurang sumber cahaya (low light condition) bagi mendapatkan penggunaan shutter speed yang lebih laju. Namun begitu, penggunaan ISO pada tetapan yang tinggi mempunyai kesan sampingan - noise yang semakin banyak. Imej yang mempunyai noise yang banyak, cenderung memiliki "sharpness" dan "details" yang kurang - imej menjadi kurang resolusi (resolution).


Tahukah Anda...

Dalam fotografi tradisi (filem), ASA merupakan istilah yang diguna pakai di ketika itu. Ia merupakan istilah yang lebih merujuk kepada kepekaan 35mm filem terhadap cahaya pada dalam kamera SLR - 100, 200, 400, 800, 3200 dan sebagainya. Semakin kecil nilai ASA pada filem tersebut, maka "grain" yang terhasil pada imej adalah lebih halus dan sedikit.


Rajah 1: Contoh nilai ASA pada gulungan filem pelbagai jenama


No comments:

Post a Comment